Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Svazková škola Chýně-Hostivice
Odesílatel Anna Chvojková
Organizace odesílatele Svazek obcí Chýně-Hostivice [IČO: 09873546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.06.2021 18:10:52
Předmět Vysvětlení soutěžních podmínek č.1

Zadavatel dne 4. 6. 2021 obdržel od zájemce o účast v Soutěži písemnou žádost o vysvětlení soutěžních podmínek v souladu § 144 odst. 2 ZZVZ. Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení soutěžních podmínek, včetně přesného znění žádosti o vysvětlení Soutěžních podmínek bez
identifikace zájemce, který o vysvětlení požádal přílohou v .pdf jako vysvětlení č.1.


Přílohy
- AS_ZS_CHyHo_Vysvetleni_SP_c.1.pdf (193.73 KB)