V rámci zkvalitňování poskytovaných služeb dojde dne 1.12.2020 v čase 17:00 až 20:00 k odstávce systému.

Provedeme upgrade prostředí serveru, vylepšení a aktualizaci provozních nástrojů. Díky tomuto kroku dokážeme i nadále zabezpečit tu nejvyšší možnou dostupnost a bezpečnost běžících služeb.

E-ZAK Smart

E-ZAK Smart je systém, kde zadavatelé vypisují veřejné zakázky. Dodavatelé zde mohou vyhledávat veřejné zakázky a podávat nabídky.
E-ZAK Smart je sdílený plnohodnotný certifikovaný elektronický nástroj ve smyslu zákona 134/2016 Sb. o Zadávaní veřejných zakázek a vyhlášky 260/2016 Sb. O Elektronických nástrojích.
E-ZAK Smart je určen pro zadavatele, kterým nestačí funkcionalita Portálu pro vhodné uveřejnění a nevyžadují individuální konfiguraci elektronického nástroje E-ZAK

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých veřejných zakázkách včetně zadávací dokumentace a jejím vysvětlením, pokud to zakázka umožňuje.
Zadavatelé, kteří mají zájem o využití E-ZAK Smart najdou podrobnější informace a postup objednání na adrese: www.vhodne-uverejneni.cz/cenik
Dodavatelé: E-ZAK Smart je napojen na centrální databázi dodavatelů. Pokud v ní máte účet, stačí se přihlásit zde. Novou registraci provedete zde.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.91 MB). Provoz E-ZAK Smart se řídí podle Všeobecných obchodních podmínek.


Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách a soustavě veřejného osvětlení v majetku města Chabařovice
Město Chabařovice
nadlimitní Prokazování kvalifikace 27.11.2020 30.12.2020 11:00
Zajištění úklidu společných prostor domu v Městě Albrechticích
Město Město Albrechtice
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.11.2020 30.11.2020 10:00
Regenerace zchátralého objektu bývalého mlýna v centru Chabařovic
Město Chabařovice
podlimitní Příjem nabídek 12.11.2020 11.12.2020 13:00
Projektová dokumentace - Rekonstrukce koupaliště v Městě Albrechticích
Město Město Albrechtice
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.11.2020 27.11.2020 10:00
„Obec Ketkovice – kanalizace a ČOV“
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
podlimitní Příjem nabídek 09.10.2020 10.12.2020 14:30
„Obec Hlína – odkanalizování a výstavba nové ČOV“
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
podlimitní Hodnocení 22.07.2020 16.10.2020 15:00
Tělocvična pro ZŠ
Obec Samotišky
podlimitní Hodnocení 20.04.2020 27.07.2020 13:00
Zateplení, výměna zdroje tepla a rekuperace v ZŠ Svatobořice - Mistřín
Obec Svatobořice-Mistřín
podlimitní Hodnocení 29.03.2020 02.06.2020 10:00
všechny zakázky