Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Svazková škola Chýně-Hostivice
Odesílatel Anna Chvojková
Organizace odesílatele Svazek obcí Chýně-Hostivice [IČO: 09873546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.08.2021 12:13:33
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

Zadavatel dne 6. 8. 2021 obdržel od zájemce o účast v Soutěži písemnou žádost o vysvětlení soutěžních podmínek v souladu § 144 odst. 2 ZZVZ. Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení soutěžních podmínek, včetně přesného znění žádosti o vysvětlení Soutěžních podmínek bez identifikace zájemce, který o vysvětlení požádal.

Anna Chvojková


Přílohy
- AS_ZS_CHyHo_Vysvetleni_soutez_podminek_c.1.pdf (338.50 KB)