Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI PROJEKTOVÉHO MANAŽERA, TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP PŘI STAVBĚ NOVÉ ZŠ V CHÝNI II.
Odesílatel Anna Chvojková
Organizace odesílatele Svazek obcí Chýně-Hostivice [IČO: 09873546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.12.2021 17:12:35
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

v příloze Vám poskytujeme Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- Vysvětlení ZD č.2_.pdf (160.73 KB)