Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vypracování projektové dokumentace rekonstrukce technologického zařízení předávací stanice tepla PS 05, ul. Bezručova, Frýdek-Místek
Odesílatel Miloslav Mintěl
Organizace odesílatele DISTEP a.s. [IČO: 65138091]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.02.2022 09:09:09
Předmět Výzva

V souladu s ust. § 151 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Vás vyzýváme k podání nabídky na plnění sektorové veřejné zakázky


Přílohy
- Výzva, zadávací dokumentace-PS 05.pdf (186.47 KB)