Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pojištění majetku a odpovědnosti společnosti DISTEP a.s.
Odesílatel Ciahotný Radim
Organizace odesílatele DISTEP a.s. [IČO: 65138091]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.12.2023 15:32:36
Předmět Výzva

V souladu s ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění Vás vyzýváme k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu.


Přílohy
- VZMR_POJ2023_2 - Výzva zadávací dokumentace_cert.pdf (263.99 KB)