Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Obec Ketkovice – kanalizace a ČOV“
Odesílatel Lukáš Hošek
Organizace odesílatele Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice [IČO: 49458892]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.11.2020 09:23:44
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel Vám poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

S úctou

Lukáš Hošek
v pověření zadavatele


Přílohy
- vysvětlení ZD č. 3.rar (237.52 KB)