Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Regenerace zchátralého objektu bývalého mlýna v centru Chabařovic
Odesílatel Petr Landa
Organizace odesílatele PGM Consulting s.r.o. [IČO: 22772634]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.11.2020 14:58:25
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

uveřejněná dodatečná informace č. 1 se ruší a bude nahrazena novou dodatečnou informací včetně správných příloh tj. Projektová dokumentace a výkaz výměr.