Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Regenerace zchátralého objektu bývalého mlýna v centru Chabařovic
Odesílatel Petr Landa
Organizace odesílatele PGM Consulting s.r.o. [IČO: 22772634]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.11.2020 12:45:34
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Přílohou této dodatečné informace č. 2 je:
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace NOVÝ
Příloha č. 6 – Položkový rozpočet – výkaz výměr NOVÝ
V projektové dokumentaci se v některých výkresech a situacích objevuje zmínka o 2. etapě, ta však není součástí zadávacích podmínek a výkazu výměr.
Na základě doplnění a aktualizace Přílohy č. 1 a Přílohy č. 6 se lhůta pro podání nabídek prodlužuje do 11. 12. 2020 – 13:00 hodin.
Na základě změn se mění předpokládaná hodnota zakázky na 32 328 000 Kč bez DPH.

Vzhledem k velikosti Dodatečné informace č. 2 byl zadavatel nucen soubory rozdělit na maximální možnou velikost souborů 100 MB. Pro řádné načtení této přílohy je třeba si stáhnout 4 soubory (Dodatečná informace č. 2 z01-z03 a zip), tyto soubory uložit a poté všechny označit a rozbalit do (např. do složky). Výsledkem je složka obsahující kompletní Dodatečnou informaci č. 2 (cca 307 MB).


Přílohy
- Dodatečná informace č. 2.z01 (95.00 MB)
- Dodatečná informace č. 2.z02 (95.00 MB)
- Dodatečná informace č. 2.z03 (95.00 MB)
- Dodatečná informace č. 2.zip (22.74 MB)

Původní zpráva

Datum 23.11.2020 09:48:27
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den.
Žádáme o zaslání výkresů otvorových vyplní (okna, dveře).
Děkujeme za brzkou odpověď