Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Regenerace zchátralého objektu bývalého mlýna v centru Chabařovic
Odesílatel Petr Landa
Organizace odesílatele PGM Consulting s.r.o. [IČO: 22772634]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.12.2020 13:25:56
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Přílohou této dodatečné informace jsou výkresy s upřesněním všech požadavků.
Na základě doplnění se prodlužuje lhůta pro podání nabídek do 15. 12. 2020 – 13:00 hodin.


Přílohy
- Dodatečná informace č. 3.zip (3.38 MB)