Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Regenerace zchátralého objektu bývalého mlýna v centru Chabařovic
Odesílatel Petr Landa
Organizace odesílatele PGM Consulting s.r.o. [IČO: 22772634]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.12.2020 17:11:13
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.5

Odpověď na dotaz je součástí dodatečné informace č. 4 včetně příloh. Na základě doplnění se prodlužuje lhůta pro podání nabídek do 5. 1. 2021 – 13:00 hodin.


Přílohy
- Dodatečná informace č. 4.zip (8.56 MB)
- Dodatečná informace č. 4.zip (8.56 MB)