Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Regenerace zchátralého objektu bývalého mlýna v centru Chabařovic
Odesílatel Petr Landa
Organizace odesílatele PGM Consulting s.r.o. [IČO: 22772634]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.12.2020 08:43:00
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Přílohou této dodatečné informace č. 5 jsou upravené výkazy výměr.


Přílohy
- Dodatečná informace č. 5.zip (865.34 KB)