Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Regenerace zchátralého objektu bývalého mlýna v centru Chabařovic
Odesílatel Petr Landa
Organizace odesílatele PGM Consulting s.r.o. [IČO: 22772634]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.12.2020 09:07:10
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Předpokládaná hodnota zakázky je 32 328 000 Kč bez DPH.