Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Regenerace zchátralého objektu bývalého mlýna v centru Chabařovic
Odesílatel Petr Landa
Organizace odesílatele PGM Consulting s.r.o. [IČO: 22772634]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.12.2020 09:55:05
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Investor souhlasí se stávajícím zněním výkazu výměr pro ocenění dodávky a montáže dřevěných oken i stěn a dále pak hliníkových oken i stěn specifikovaných rozpočtem v rozsahu výměr jednotlivých prvků a nebude je dále upravovat. Vzhledem k jejich atipu je třeba provést ocenění v položkách dle zveřejněné zadávací dokumentace. Pro zajištění co nejpřesnější ceny výroby a montáže prvků je bezpodmínečně nutné pracovat jak s Technickou zprávou, tak s detaily příslušných výkresů.