Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Regenerace zchátralého objektu bývalého mlýna v centru Chabařovic
Odesílatel Petr Landa
Organizace odesílatele PGM Consulting s.r.o. [IČO: 22772634]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.01.2021 19:04:42
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

na základě vzneseného dotazu bylo dáno do souladu hodnoticí kritérium a návrh smlouvy o dílo. Dle provedených změn se lhůta pro podání nabídek prodlužuje do 21. 1. 2021 do 13:00 hodin.

Přílohou je opravený Návrh smlouvy o dílo v bodě 11.1.


Přílohy
- Projekt Mlýn_Smlouva o zhotovení stavby_aktualizace.doc (361.50 KB)

Původní zpráva

Datum 04.01.2021 11:27:43
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
při kompletování nabídky a zvažování jednotlivých hodnotících kritérií jsme zjistili pro nás zásadní rozpor v zadávací dokumentaci. Jedním z hodnotících kritérií je záruční lhůta v měsících v rozmezí min 24 max 120 měsíců. Návrh SOD však v čl. 11 již obsahuje požadované záruky ze strany zadavatele.. Vzhledem k tomu, že součástí nabídky je i podepsaný návrh SOD ze strany uchazeče, není možné na krycí list uvést záruky jiné (nebo je možné, ale bude to v rozporu s SOD). Domníváme se, že uvedení kritéria "Záruční lhůta v měsících" v textové části ZD, které by uchazeči mělo dát možnost volby v nabídce, je v rozporu s požadovanými uvedenými parametry v návrhu SOD. V důsledku toho by mohlo dojít ke sporu před podpisem SOD nebo by i mohlo vést k případnému podání námitek proti rozhodnutí zadavatele. Z tohoto důvodu Vás i přes opožděný termín podání žádosti o DI žádáme, aby byly podmínky VZ a jednotlivé dokumenty uvedeny v soulad a umožňovaly uchazeči svobodnou volbu uvedení doby záruční lhůty u tohoto kritéria anebo aby toto kritérium byla z hodnocení vypuštěno. Současně Vás žádáme o přiměřené prodloužení termínu k podání nabídek.
Děkuji