Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nasazení a správa "Systému GIS"
DISTEP a.s.
podlimitní Příjem nabídek 01.12.2021 17.12.2021 08:00
Nákup vodoměrů
DISTEP a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2021 10.12.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016