Přehled veřejných zakázek ve stavu prokazování kvalifikace

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technická infrastruktura náměstí, Vracov – I.Etapa
Město Vracov
podlimitní Prokazování kvalifikace 22.07.2021 13.08.2021 10:00
Obec Archlebov - ČOV a stoková síť
Obec Archlebov
podlimitní Prokazování kvalifikace 16.07.2021 17.08.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016