Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zateplení, výměna zdroje tepla a rekuperace v ZŠ Svatobořice - Mistřín
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby spočívající zejména v:
• Zateplení objektu:
▪ zateplení obvodového pláště
▪ zateplení soklu
▪ zateplení střechy
▪ výměna otvorových výplní
▪ zateplení půdy
• Výměna zdroje:
▪ výměna zdroje vytápění za nové kondenzační plynové kotle (2 ks + 3 ks) s výkonem min. 80 kW
▪ vyregulování otopné soustavy
• Instalace VZT:
▪ osazení vzduchotechnických jednotek o návrhovém průtoku vzduchu min. 350 m3/h (MŠ) a min. 590 m3/h (ZŠ). Celkový navrhovaný vzduchový výkon jednotek bude 13 090 m3/h,
▪ jednotky splňuji požadavky na ekodesign. Součástí jednotek budou integrovaná IR čidla CO2.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: https://smart.ezak.cz/profile_display_36.html
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 29.04.2020 10:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 29.03.2020 21:00
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):