Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Předávací stanice pro konverzi Tábor
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zhotovení díla, které spočívá v dodávce a rekonstrukci předávacích stanic u odběratelů C-Energy Planá s.r.o. v trase probíhající výměny parovodních rozvodů za horkovodní. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž dodávka a montáž přívodního potrubí vody primárního okruhu od místa zaústění horkovodního potrubí do objektů až po připojovací místa nových předávacích stanic.
Místo plnění: Jihočeský kraj
Tábor
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://smart.ezak.cz)
Kontakt: MT Legal s. r. o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2 Vinohrady
vz@mt-legal.com
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 27.05.2022 10:00
Datum zahájení: 04.04.2022 17:53
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):