Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Energetické úspory metodou EPC v ZŠ Drnovice
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou Energy Performance Contracting administrativní budovy základní školy v obci Drnovice.
Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Zadavatel předpokládá spolufinancování veřejné zakázky v rámci Výzvy č. 12/2021 Národního programu Životní prostřední v rámci Národního plánu obnovy, Prioritní oblast 8. Energetické úspory, podoblast 8.1.A Snížení energetické náročnosti veřejných budov, Registrační číslo 5211200169, název projektu „Energetické úspory metodou EPC v ZŠ Drnovice“.
Místo plnění: Jihomoravský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://smart.ezak.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 17.08.2022 09:00
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 23.06.2022 13:15
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: