Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Tělocvična pro ZŠ
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla pod názvem - Tělocvična pro ZŠ.
Jedná se zástavbu proluky v centrální části obce, ve značně sklonitém terénu. Novostavba v proluce si klade za cíl neporušit dominantní vyznění dosud solitérní stavby školy. Na školní budovu navazuje novostavba tělocvičny v mírně ustoupené poloze oproti jejímu průčelí do ulice, hladina zástavby bude tvořit přechod mezi rodinnými domy a školou. Po architektonické stránce se jedná o objekt soudobého výrazu, daného jednoduchostí hmoty a kompozicí exponované fasády do ulice Podhůry (jde o štít budovy).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://smart.ezak.cz)
Kontakt: ZVZ Konzult s.r.o., Příční 861/4, 75002, Přerov
goldmannova@zvzkonzult.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 25.05.2020 10:00
Datum předložení nabídky: 23.07.2020 10:00
Datum zahájení: 20.04.2020 18:00
Odpovědné zadávání: