Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „Obec Ketkovice – kanalizace a ČOV“
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizační sítě, včetně odboček z kanalizačního řadu, dále je předmětem veřejné zakázky výstavba nové ČOV.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://smart.ezak.cz)
Kontakt: Lukáš Hošek, e-mail: hosek.lukas88@seznam.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 10.12.2020 14:30
Datum zahájení: 09.10.2020 09:00
Odpovědné zadávání: