Soutěž o návrh: Revitalizace areálu Steinbrenerovy tiskárny ve Vimperku

Informace o soutěži o návrh

fáze soutěže o návrh Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 196
Systémové číslo: P23V00000047
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-057943
Datum zahájení: 18.12.2023
Žádost o účast podat do: 18.01.2024 12:00
Návrh podat do: 11.04.2024 12:00

Název a popis předmětu

 • Název: Revitalizace areálu Steinbrenerovy tiskárny ve Vimperku

Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže o návrh je revitalizace areálu Steinbrenerovy tiskárny ve Vimperku na společensko-kulturní centrum s multifunkčními sály, expozicemi knihtiskaře Johanna Steinbrenera a připomínkou česko-německých vztahů, ubytováním, zázemím a prostory pro komunitní setkávání atd. Areál tiskárny se nachází v městské památkové zóně Vimperk, v bezprostřední blízkosti náměstí Svobody, a sestává se ze dvou patrových městských domů ve Steinbrenerově ulici (č.p. 3 a č.p. 4, které pocházejí původně z 16. století, a jižního křídla tiskárny (parc. č. 113 a 112/2), které bylo vybudováno v roce 1872 a v současné době je v havarijním stavu. Očekává se řešení návaznosti na parter budov přilehlého městského úřadu (č.p.5 a č.p.6), prostor Steinbrenerovy ulice a náměstí a také pěší propojení s jižní terasou a směrem k Volyňce. Cílem soutěže je nalézt takového zpracovatele kompletní projektové dokumentace, který navrhne nadčasové a funkční společensko-kulturní centrum, přičemž se důstojně vypořádá se specifiky území. Soutěžní návrhy mají respektovat ekonomické možnosti zadavatele. Celkové stavební náklady na realizaci záměru – revitalizace areálu Steinbrenerovy tiskárny se předpokládají ve výši cca 140 milionů Kč bez DPH. Cílem soutěže o návrh je mimo jiné prověřit reálnost záměru a odhadované výše uvedených nákladů. Zadavatel má v úmyslu zadat na základě výsledků soutěže o návrh v navazujícím jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) veřejnou zakázku na dopracování soutěžního návrhu do formy studie a následně na dopracování všech fází projektové dokumentace a na výkon souvisejících služeb (zejména dokumentace pro územní rozhodnutí – DUR, dokumentace pro stavební povolení – DSP, dokumentace pro provádění stavby – DPS včetně dokumentace pro výběr zhotovitele, související konzultace, projednání a autorský dozor) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: užší soutěž o návrh
 • Režim: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Vimperk
 • IČO: 00250805
 • Poštovní adresa:
  Steinbrenerova 6/2
  38501 Vimperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 218431

Adresa kontaktního místa

Návrhy, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://smart.ezak.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace - soutěžní podmínky

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k soutěži o návrh

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy