Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti - Odkanalizování obce Samotišky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 71
Systémové číslo: P21V00000033
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-013595
Datum zahájení: 19.04.2021
Žádost o účast podat do: 12.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti - Odkanalizování obce Samotišky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby (DUR+DSP) a pro provedení stavby (DPS/DZS) a projednání dokumentace se správci dotčených inženýrských sítí a stavbou dotčených orgánů a organizací a vlastníky pozemků. Zpracovaná projektové dokumentace bude řešit odvedení odpadních vod z obce Samotišky do jednotné kanalizace města Olomouce.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Samotišky
 • IČO: 48769967
 • Poštovní adresa:
  Vybíralova 4/8
  77900 Samotišky

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://smart.ezak.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků