Veřejná zakázka: Výměna střešní krytiny ul. ČSA 22/20, Město Albrechtice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 73
Systémové číslo: P21V00000035
Evidenční číslo zadavatele: 2021/11/VV
Datum zahájení: 12.05.2021
Nabídku podat do: 24.05.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna střešní krytiny ul. ČSA 22/20, Město Albrechtice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zhotovení rekonstrukce střešního pláště na stávajícím objektu bytového domu na nám. ČSA 22/20, Město Albrechtice. Rekonstrukcí se rozumí demontáž stávající krytiny včetně podkladní vrstvy a klempířských výrobků, demontáž bednění (v rozsahu 100 % bednění), demontáž nevyhovujících částí nosné konstrukce střechy (předpoklad 50 %), výměna střešních výlezů a zřízení nové skladby střešního pláště včetně klempířských výrobků.
Jedná se o udržovací práce na stavbě, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.
Výměna střešní krytiny bude provedena podle dokumentace provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb., kterou zpracoval Radovan Zatloukal v listopadu 2020. Tato dokumentace je součástí zadávacích podmínek (příloha č. 5).
Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.

Objekt rekonstrukce je možné si po předchozí domluvě prohlédnout.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Město Město Albrechtice
 • IČO: 00296228
 • Poštovní adresa:
  nám. ČSA 27/10
  79395 Město Albrechtice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://smart.ezak.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky