Veřejná zakázka: Úprava zpevněné plochy před vstupem do ZŠ Město Albrechtice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 86
Systémové číslo: P21V00000048
Evidenční číslo zadavatele: 2021/1/ZS
Datum zahájení: 22.06.2021
Nabídku podat do: 02.07.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava zpevněné plochy před vstupem do ZŠ Město Albrechtice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Město Město Albrechtice jako zřizovatel Základní školy Město Albrechtice administruje tuto veřejnou zakázku malého rozsahu v nástroji E-ZAK Smart pro zadavatele ZŠ Město Albrechtice.
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zhotovení rekonstrukce stávajících zpevněných ploch u hlavního vstupu do ZŠ Město Albrechtice. V rámci úprav se odstraní nevyhovující prvky a nálety, provede se vybourání, vyfrézování stávajících asfaltobetonových ploch včetně stávajících podkladních vrstev a obrubníků, ve vytyčených úsecích nad rámec stávajících ploch bude provedena skrývka ornice. Po odstranění stávající komunikace včetně všech jejich komponentů budou provedeny zemní práce pro vytvoření podkladních vrstev dle projektové dokumentace. Rovněž se provede odbourání stávající zpevněné plochy z teracové dlažby před hlavním vchodem do budovy ZŠ Města Albrechtic.
Úprava zpevněných ploch se bude řídit dokumentací pro provedení stavby DPS, kterou zpracoval v březnu 2021 Ing. Grigorios Akritidis, Tyršova 304/20, 793 95 Město Albrechtice, IČ 88652548 a která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Město Město Albrechtice
 • IČO: 00296228
 • Poštovní adresa:
  nám. ČSA 27/10
  79395 Město Albrechtice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://smart.ezak.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky