Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rozšíření a rekonstrukce rozvodného tepelného zařízení předávací stanice PS 67, ul. 28. října, Frýdek-Místek – II.
Odesílatel Miloslav Mintěl
Organizace odesílatele DISTEP a.s. [IČO: 65138091]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.02.2024 07:26:33
Předmět Výzva

V souladu s ust. § 151 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů Vás vyzýváme k podání nabídky na plnění sektorové veřejné zakázky.


Přílohy
- Výzva, zadávací dokumentace-SVZ-2-2024-příp.pdf (251.08 KB)