Profil zadavatele: Botanická zahrada hl. m. Prahy

  • Název: Botanická zahrada hl. m. Prahy
  • IČO: 00064572
  • Adresa:
    Trojská 800/196
    17100 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://smart.ezak.cz/profile_display_12.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení