Profil zadavatele: Město Chodov

info Toto není oficiální Profil zadavatele dle Zákona.

  • Název: Město Chodov
  • IČO: 00259349
  • Adresa:
    Komenského 1077
    35735 Chodov
  • Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00259349
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60054126

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zkvalitnění a rozvoj sídliště Čs. odbojářů v Chodově
nadlimitní Prokazování kvalifikace 13.05.2024 10.06.2024 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016