Profil zadavatele: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

  • Název: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
  • IČO: 48172898
  • Adresa:
    Víta Nejedlého 893/6
    50003 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://smart.ezak.cz/profile_display_1851.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2024-028285

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení