Profil zadavatele: Obec Staré Město

info Toto není oficiální Profil zadavatele dle Zákona.

  • Název: Obec Staré Město
  • IČO: 00576948
  • Adresa:
    Jamnická 46
    73801 Staré Město
  • Adresa profilu zadavatele: https://smart.ezak.cz/profile_display_186.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kanalizace Staré Město, ul. Pode Břehy a U Chodníčku
podlimitní Hodnocení kvalifikace 11.12.2020 08.01.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016