Profil zadavatele: Obec Mělčany

  • Název: Obec Mělčany
  • IČO: 00282081
  • Adresa:
    Mělčany 163
    66464 Mělčany
  • Adresa profilu zadavatele: https://smart.ezak.cz/profile_display_206.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební práce s nástavbou a přístavbou objektu brownfieldu v Mělčanech
podlimitní Vyhodnoceno 01.04.2021 18.06.2021 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016