Profil zadavatele: Veletrhy Brno, a.s.

  • Název: Veletrhy Brno, a.s.
  • IČO: 25582518
  • Adresa:
    Výstaviště 405/1
    60300 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://smart.ezak.cz/profile_display_209.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nová vstupní a vjezdová zóna západ BVV III
nadlimitní Zadáno 03.01.2023 16.02.2023 10:00
Nová vstupní a vjezdová zóna západ BVV
podlimitní Zadáno 05.03.2021 15.04.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016