Profil zadavatele: Město Bystřice

  • Název: Město Bystřice
  • IČO: 00231525
  • Adresa:
    Dr. E. Beneše 25
    25751 Bystřice
  • Adresa profilu zadavatele: https://smart.ezak.cz/profile_display_23.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení