Profil zadavatele: ČSAD Liberec, a.s.

  • Název: ČSAD Liberec, a.s.
  • IČO: 25045504
  • Adresa:
    České mládeže 594/33
    46006 Liberec
  • Adresa profilu zadavatele: https://smart.ezak.cz/profile_display_237.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení