Profil zadavatele: Město Hustopeče

  • Název: Město Hustopeče
  • IČO: 00283193
  • Adresa:
    Dukelské nám. 2/2
    69301 Hustopeče
  • Adresa profilu zadavatele: https://smart.ezak.cz/profile_display_24.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení