Profil zadavatele: Město Terezín

  • Název: Město Terezín
  • IČO: 00264474
  • Adresa:
    nám. ČSA 179
    41155 Terezín
  • Adresa profilu zadavatele: https://smart.ezak.cz/profile_display_25.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení