Profil zadavatele: DISTEP a.s.

  • Název: DISTEP a.s.
  • IČO: 65138091
  • Adresa:
    Ostravská 961
    73801 Frýdek-Místek
  • Adresa profilu zadavatele: https://smart.ezak.cz/profile_display_274.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-010501
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/distep-a-s

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pojištění majetku a odpovědnosti společnosti DISTEP a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2022 14.12.2022 08:00
Vypracování projektové dokumentace na „Napojení objektů č. p. 2319-2322, ul. T. G. Masaryka, Frýdek-Místek, na SZTE“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2022 16.12.2022 08:00
Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby pod názvem „Rozvodné tepelné zařízení – nová městská čtvrť mezi ul. Nádražní a Těšínská, Frýdek-Místek“, inženýrská činnost a autorský dozor, včetně poskytnutí autorských práv
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.11.2022 01.12.2022 08:00
Revize elektroinstalací, hromosvodů a elektrických spotřebičů
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2022 13.04.2022 08:00
Vypracování projektové dokumentace rekonstrukce technologického zařízení předávací stanice tepla PS 01, ul. Josefa Lady, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2022 14.03.2022 08:00
Vypracování projektové dokumentace rekonstrukce technologického zařízení předávací stanice tepla PS 05, ul. Bezručova, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2022 11.03.2022 08:00
Vypracování projektové dokumentace rekonstrukce technologického zařízení předávací stanice tepla PS 57, ul. Jana Čapka, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2022 10.03.2022 08:00
Úřední ověření souprav měřičů tepla, vodoměrů na teplou a studenou vodu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2021 22.12.2021 08:00
Nasazení a správa "Systému GIS"
podlimitní Zadáno 01.12.2021 17.12.2021 08:00
Stavební úpravy objektů č. p. 3318 a 3319 (PS 45), ul. Mánesova, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2021 20.04.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016