Profil zadavatele: Obec Samotišky

  • Název: Obec Samotišky
  • IČO: 48769967
  • Adresa:
    Vybíralova 4/8
    77900 Samotišky
  • Adresa profilu zadavatele: https://smart.ezak.cz/profile_display_30.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti - Odkanalizování obce Samotišky
podlimitní Příjem nabídek 10.06.2021 11.08.2021 10:00
Tělocvična pro ZŠ
podlimitní Zadáno 20.04.2020 27.07.2020 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016