Profil zadavatele: Město Bor

  • Název: Město Bor
  • IČO: 00259713
  • Adresa:
    Náměstí Republiky 1
    34802 Bor
  • Adresa profilu zadavatele: https://smart.ezak.cz/profile_display_35.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení