Profil zadavatele: Obec Svatobořice-Mistřín

  • Název: Obec Svatobořice-Mistřín
  • IČO: 00285358
  • Adresa:
    Hlavní 1000/113
    69604 Svatobořice-Mistřín
  • Adresa profilu zadavatele: https://smart.ezak.cz/profile_display_36.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zateplení, výměna zdroje tepla a rekuperace v ZŠ Svatobořice - Mistřín
podlimitní Hodnocení 29.03.2020 02.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016