Profil zadavatele: Obec Archlebov

info Toto není oficiální Profil zadavatele dle Zákona.

  • Název: Obec Archlebov
  • IČO: 00284751
  • Adresa:
    Archlebov 2
    69633 Archlebov
  • Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-archlebov

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obec Archlebov - ČOV a stoková síť
podlimitní Hodnocení kvalifikace 16.07.2021 18.08.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016