Profil zadavatele: Město Město Albrechtice

  • Název: Město Město Albrechtice
  • IČO: 00296228
  • Adresa:
    nám. ČSA 27/10
    79395 Město Albrechtice
  • Adresa profilu zadavatele: https://smart.ezak.cz/profile_display_5.html
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296228

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sanace bytového domu na ulici Slezská 44/2, Město Albrechtice
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2021 10.06.2021 10:00
Rekonstrukce hřbitovní zdi kolem kostela sv. Mikuláše v Hynčicích, Město Albrechtice
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2021 08.06.2021 10:00
Výměna střešní krytiny ul. ČSA 22/20, Město Albrechtice
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.05.2021 24.05.2021 09:00
Rekonstrukce kalového hospodářství ČOV Město Albrechtice
podlimitní Vyhodnoceno 12.02.2021 03.03.2021 10:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016