Profil zadavatele: Město Město Albrechtice

  • Název: Město Město Albrechtice
  • IČO: 00296228
  • Adresa:
    nám. ČSA 27/10
    79395 Město Albrechtice
  • Adresa profilu zadavatele: https://smart.ezak.cz/profile_display_5.html
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296228

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace - Chodník ulice Opavická
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.07.2020 21.07.2020 10:00
TDS - Cyklostezka Město Albrechtice - Třemešná
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.06.2020 07.07.2020 10:00
Oprava sociálního zařízení MŠ Město Albrechtice
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.06.2020 29.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016