Profil zadavatele: Město Rychvald

  • Název: Město Rychvald
  • IČO: 00297615
  • Adresa:
    Orlovská 678
    73532 Rychvald
  • Adresa profilu zadavatele: https://smart.ezak.cz/profile_display_64.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení