Profil zadavatele: Obec Nová Ves

info Toto není oficiální Profil zadavatele dle Zákona.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Kanalizace v Obci Nová Ves – oprava povrchů“
podlimitní Zadáno 20.05.2022 20.07.2022 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016