Profil zadavatele: Město Chabařovice

  • Název: Město Chabařovice
  • IČO: 00556912
  • Adresa:
    Husovo náměstí 183
    40317 Chabařovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://smart.ezak.cz/profile_display_92.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-022882

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Instalace veřejné sítě pro projekt WIFI4EU v Chabařovicích a Roudníkách
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.02.2021 05.03.2021 12:00
Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách a soustavě veřejného osvětlení v majetku města Chabařovice
nadlimitní Zadáno 27.11.2020 07.06.2021 14:00
Regenerace zchátralého objektu bývalého mlýna v centru Chabařovic
podlimitní Vyhodnoceno 12.11.2020 21.01.2021 13:00
Rekonstrukce MK5-7 Roudníky - Dešťová kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2019 09.09.2019 12:00
Zimní údržba komunikací
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2019 29.04.2019 12:00
Zpracování projektové dokumentace objektu Husovo náměstí 2
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2019 15.01.2019 13:00
Zdravotnické přístroje pro stomatologickou ordinaci
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2018 19.11.2018 12:00
Výměna střešní krytiny bývalé budovy PORS Chabařovice a oprava chodníku přilehlého k silnici II/253
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2018 17.10.2018 00:00
Rekonstrukce MK3 v k.ú. Roudníky
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2018 13.06.2018 00:00
Poskytování služeb zimní údržby
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2018 10.09.2018 08:40
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů ve městě Chabařovice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018
Rekonstrukce chodníků v ulici M.Kršňákové a v ulici Masarykova, Chabařovice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2018 15.03.2018 08:00
Stavební úpravy spojené se změnou užívání přistavěné části objektu Husovo náměstí 1, Chabařovice
podlimitní Zadáno 03.07.2017 14.08.2017 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016