Profil zadavatele: Město Chabařovice

  • Název: Město Chabařovice
  • IČO: 00556912
  • Adresa:
    Husovo náměstí 183
    40317 Chabařovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://smart.ezak.cz/profile_display_92.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-022882

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zdravotnické přístroje pro stomatologickou ordinaci
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2018 19.11.2018 12:00
Výměna střešní krytiny bývalé budovy PORS Chabařovice a oprava chodníku přilehlého k silnici II/253
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2018 17.10.2018 00:00
Rekonstrukce MK3 v k.ú. Roudníky
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2018 13.06.2018 00:00
Poskytování služeb zimní údržby
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2018 10.09.2018 08:40
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů ve městě Chabařovice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018
Rekonstrukce chodníků v ulici M.Kršňákové a v ulici Masarykova, Chabařovice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2018 15.03.2018 08:00
Stavební úpravy spojené se změnou užívání přistavěné části objektu Husovo náměstí 1, Chabařovice
podlimitní Zadáno 03.07.2017 14.08.2017 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2