Veřejná zakázka: TDI - Měšťanský dům Město Albrechtice nám. ČSA 22

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 38
Systémové číslo: P20V00000038
Evidenční číslo zadavatele: 2020/15/VV
Datum zahájení: 21.12.2020
Nabídku podat do: 06.01.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: TDI - Měšťanský dům Město Albrechtice nám. ČSA 22
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou komplexní investorské služby a výkon inženýrských činností, zejména realizace technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce při realizaci stavebních prací vybraným dodavatelem.
Jedná se zejména o činnost dočasného výkonu technického dozoru stavebníka. Dočasným výkonem se rozumí v průměru nejméně 2 návštěvy týdně poskytovatele služby na místě stavby, a to vždy po min. 2 hodinách a dále přítomnost na pravidelných kontrolních dnech stavby. Součástí služby je i řešení případných reklamací díla po dobu běhu záruční lhůty. Dále je předmětem zakázky výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 309/2006 Sb.“), a to v rozsahu cca 1 návštěvy vždy po min. 2 hodinách týdně.
Předmětem stavebních prací je rekonstrukce budovy včetně opravy fasády. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 5 Projektová dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Město Město Albrechtice
 • IČO: 00296228
 • Poštovní adresa:
  nám. ČSA 27/10
  79395 Město Albrechtice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://smart.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky