Veřejná zakázka: Výměna střešní krytiny ul. ČSA 22/20, Město Albrechtice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 56
Systémové číslo: P21V00000018
Evidenční číslo zadavatele: 2021/6/VV
Datum zahájení: 18.03.2021
Nabídku podat do: 07.04.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna střešní krytiny ul. ČSA 22/20, Město Albrechtice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zhotovení rekonstrukce střešního pláště na stávajícím objektu bytového domu na nám. ČSA 22/20, Město Albrechtice. Rekonstrukcí se rozumí demontáž stávající krytiny včetně podkladní vrstvy a klempířských výrobků, demontáž bednění (v rozsahu 100 % bednění), demontáž nevyhovujících částí nosné konstrukce střechy (předpoklad 50 %), výměna střešních výlezů a zřízení nové skladby střešního pláště včetně klempířských výrobků.
Jedná se o udržovací práce na stavbě, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.
Výměna střešní krytiny bude provedena podle dokumentace provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb., kterou zpracoval Radovan Zatloukal v listopadu 2020. Tato dokumentace je součástí zadávacích podmínek (příloha č. 5).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Město Město Albrechtice
 • IČO: 00296228
 • Poštovní adresa:
  nám. ČSA 27/10
  79395 Město Albrechtice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://smart.ezak.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků