Veřejná zakázka: Realizace prvků ÚSES k.ú. Hulín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 57
Systémové číslo: P21V00000019
Evidenční číslo zadavatele: 07
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-009365
Datum zahájení: 15.03.2021
Žádost o účast podat do: 21.04.2021 09:00
Nabídku podat do: 31.05.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace prvků ÚSES k.ú. Hulín
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na administraci.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „Realizace prvků ÚSES k.ú. Hulín“, cílem je obnova krajinných struktur a založení segmentů krajinné zeleně v intenzivně obhospodařované zemědělské oblasti. Realizací toho projektu budou obnoveny prvky ÚSES, tedy lokální biocentrum Nadpotočí, lokální biokoridor 9, lokální biocentrum Za potůčkem a lokální biokoridor 7.
Plochy prvků jsou rozděleny do dílčích částí. Každá dílčí část má samostatný výčet navržených zásahů, které povedou ke vzniku funkční zelené páteře krajiny. Navrženy jsou hlavně výsadby a výsevy obohacených travních směsí.

Podrobné specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci „Realizace prvků ÚSES k.ú. Hulín“ zpracované společností ARVITA P spol. s r.o., Příčná 1541, 765 02 Otrokovice, vypracovala Ing. Hedvika Psotová, datum vyhotovení prosinec 2019

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 545 799 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Hulín
 • IČO: 00287229
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 162
  76824 Hulín

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://smart.ezak.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy